top 10 instant loan app in India

शेतकरी बंधूंनो, राज्यात नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर स्वतंत्र आज्ञावली विकसित करून तसेच नवीन बँक खाते उघडून सदर योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन या प्रणाली द्वारे राबविण्यात येणार आहे.

नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यासाठी एक व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात येणाऱ्या राज्य प्रकल्प सनियंत्रण कशाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी एक अशी एकूण दोन स्वतंत्र बचत खाते उघडायचे आहेत.

हे खाते उघडल्या शिवाय आपल्याला नमो शेतकरी महा सन्मान  निधी योजनेचा हप्ता मिळणार नाही असे देखील सांगितलेले आहे.

कोणत्या बँकेमध्ये ही दोन बचत खाते उघडायचे ते पहा

 

या संदर्भातील शासन निर्णय पहा

error: Content is protected !!
Scroll to Top