12th pass scholarship : 12वी पास विद्यार्थ्यांना मिळणार आता 50 हजार रुपये, तेही थेट खात्यात जमा, येथे करा ऑनलाईन अर्ज.

scholarship 12th pass 2023 : …

12th pass scholarship : 12वी पास विद्यार्थ्यांना मिळणार आता 50 हजार रुपये, तेही थेट खात्यात जमा, येथे करा ऑनलाईन अर्ज. पूर्ण वाचा »