rummyculture cash game

शेतकरी बंधूंनो, आपल्याला तर माहीतच आहे की राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार हे नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण योजना राबवत असतात तर अशाच प्रकारची एक योजना राज्य सरकारने सद्यस्थितीला राबवली आहे ही योजना म्हणजे जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन दुधाळ देशी गाय, दोन संकरित गाय, दोन मशीन चा एक गट वाटप करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी कोणते शेतकरी पात्र ठरणार आहेत व यासाठी अर्ज कोठे व कसा करायचा ते पाहूयात.

या योजनेसाठी पात्रता पहा

 

आवश्यक कागदपत्रे व अर्ज प्रक्रिया पहा

error: Content is protected !!
Scroll to Top