online train ticket booking

शेतकरी बंधूंनो, नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेचा हप्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँक ऑफ महाराष्ट्र या राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये हे दोन बचत खाते उघडणे आवश्यक आहे. याशिवाय शेतकऱ्याला नमो शेतकरी महा सन्मान निधी  योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

या संदर्भातील शासन निर्णय पहा

error: Content is protected !!
Scroll to Top