MSRTC Reservation

 या योजनेचा लाभ कशाप्रकारे घेता येणार आहे ते पहा :

वाहतूक सेवेचा प्रकार काय तर पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे साधी बस असेल, जलद बस असेल, रात्र सेवा असेल, शहरी असेल, यशवंती असेल, आंतरराज्यसह आपण या पासच्या माध्यमातून फिरू शकतो.MSRTC Login

आता सात दिवसाच्या पासाचे मूल्य आणि चार दिवसाचे पासाचे मूल्य किती आहेत ते पहा

सात दिवसाच्या पासाचे मूल्य

प्रौढ व्यक्तींसाठी- 2040

मुला मुलींसाठी- 1025

चार दिवसाच्या पासाचे मूल्य

प्रौढ व्यक्तींसाठी- 1170

मुला मुलींसाठी- 585

वाहतुकीचा दुसरा प्रकार शिवशाही आंतरराज्य

सात दिवसाच्या पासाचे मूल्य

प्रौढ व्यक्तींसाठी- 3030

मुला मुलींसाठी- 1520

चार दिवसाच्या पासाचे मूल्य

प्रौढ व्यक्तींसाठी- 1520

मुला मुलींसाठी- 765

(बंधूंनो इथे जे मुलांचे दर दिले आहेत ते फक्त 5 वर्षापेक्षा मोठे व 12 वर्षापेक्षा आतील मुलांसाठी आहे)

या योजनेची काही अटी व नियम

1. या योजनेअंतर्गत सात व चार दिवसाचे पास दिले जातील.

2. या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे पास दहा दिवस अगोदर देण्यात येईल.

3. या योजनेअंतर्गत प्रौढ व्यक्तींसाठी 30 किलो व बारा वर्षाखालील मुलास 15 किलो प्रवासी सामान विनामुल्य नेता येईल.

4. पास हरवल्यास त्याचे ऐवजी दुसरा पास देण्यात येणार नाही. व हरवलेल्या पासाचा कोणताही परतावा दिला जाणार नाही.

5. सदरचा पास अहस्तांतरणीय राहील. पासाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास पास जप्त करण्यात येईल.

6. प्रवासात वैयक्तिक वस्तू गहाळ झाल्यास अथवा कोणते नुकसान झाल्यात महामंडळ त्याची जबाबदारी स्वीकारणार नाही.

7. आवडेल तेथे कोटेही प्रवास या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या पासाची दिवसाची गणना 12 ते 24 अशी करण्यात येईल आणि पासाचे प्रवासी सदर पासाच्या 24 तासानंतर प्रवास करत असेल तर पुढील प्रवास तिकीट घेणे आवश्यक राहील.

MSRTC Aavdel Tithe Pravas Yojana 2023 तर अशाप्रकारे राज्य महामार्ग परिवहन महामंडळ यांनी ही नवीन योजना राबवली आहे. आपण जर फिरण्याचे शाॅकीन असाल तर आपण या योजनेचा लाभ घेऊ शकता.

पास कुठे काढायचा ते पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top