disability

ई श्रम कार्ड 2023 साठी पात्रता

1. तुम्हाला ई श्रम पोर्टलवर नोंदणीसाठी तुम्हाला ईश्रम कार्ड नोंदणी 2023 च्या पात्रतेचे पालन करणे आवश्यकयक आहे.

2. 19 ते 59 वयोगटातील व्यक्तीच या योजनेचा अर्ज करू शकता. तसेच आयकर भरणारे अर्ज करू शकत नाहीत.

3. केवळ असंघटित क्षेत्रात काम करणारे अर्ज करू शकतात.

4. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे सदस्य ही श्रम कार्ड नोंदणी 2023 साठी पात्र नाहीत. E-Shram Card Scheme

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे  :

  • आधार कार्ड
  • रेशन कार्ड
  • पॅन कार्ड
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पत्त्याचा पुरावा
  • बँक पासबुक
  • पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो.

अर्ज कोठे करायचा ते पहा

error: Content is protected !!
Scroll to Top