Cow milk

गाय गोठा अनुदान योजना

या योजनेमध्ये मागील त्याला गाय गोठा अशा पद्धतीने संबोधण्यात आलेले आहे व ही राज्य योजना म्हणून देखील संभवण्यात आलेले आहे. तरी या योजने अंतर्गत आपण गाय गोठा जर वाढवला तर सरासरी 77 हजार ते 80 हजार रुपये पर्यंत आपल्याला अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी आपल्याकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

गाय गोठा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड
  • सातबारा
  • आठ अ उतारा
  • बँक पासबुक
  • रहिवासी दाखला
  • पासपोर्ट साईज दोन फोटो इत्यादी

अर्ज कोठे करायचा ते पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

error: Content is protected !!
Scroll to Top